องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ