องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ