องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 /2565

    รายละเอียดข่าว

ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 /2565    เอกสารประกอบ

ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 /2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง