องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ