องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]29
2 คุ่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ [ 20 ต.ค. 2564 ]95
3 แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]174
4 คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]172
5 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]166
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]229
7 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 9 เม.ย. 2563 ]180
8 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 มี.ค. 2563 ]217
9 คู่มือพัสดุ [ 2 ธ.ค. 2562 ]167
10 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]173
11 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]172
12 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2562 ]165