องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คุ่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ [ 20 ต.ค. 2564 ]59
2 แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]132
3 คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]132
4 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]123
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]156
6 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 9 เม.ย. 2563 ]134
7 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 มี.ค. 2563 ]153
8 คู่มือพัสดุ [ 2 ธ.ค. 2562 ]124
9 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]129
10 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]127
11 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2562 ]126