องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]4
2 คุ่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ [ 20 ต.ค. 2564 ]69
3 แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]145
4 คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]145
5 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]138
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]196
7 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 9 เม.ย. 2563 ]149
8 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 มี.ค. 2563 ]185
9 คู่มือพัสดุ [ 2 ธ.ค. 2562 ]136
10 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]147
11 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]141
12 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2562 ]138