องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม [ 29 มี.ค. 2565 ]124
2 การประชุมมอบนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 8 มี.ค. 2565 ]118
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 มี.ค. 2565 ]117
4 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 31 ม.ค. 2565 ]118
5 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง [ 31 ม.ค. 2565 ]112
6 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม [ 7 พ.ค. 2564 ]105