องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งและการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสพ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]7
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานพ.ศ.2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]7
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]124
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]140
5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]110
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]249
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 10 เม.ย. 2563 ]219
8 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 3 เม.ย. 2563 ]263
9 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]222
10 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]268